Alumni | CooSpace | Neptun | Intra | Szervezeti felépítés | Telefonkönyv | Oldaltérkép | PTE | PMMIK | Bejelentkezés

PTE-MIK - Műszaki Szaknyelvi Központ

IDEGENNYELVI képzés 

Mint minden diplomás szakember, így a jövendő mérnökök számára is elengedhetetlen legalább egy idegen nyelv ismerete. Nem csupán a képesítési követelmények előírása miatt, amely a diploma feltételeként BSc képzésben résztvevők számára középfokú C típusú nyelvvizsgát ír elő, hanem azért is, mert a munkahelyeken egyre inkább használható nyelvtudást várnak el a szakemberektől.

Ennek a tudásnak a megszerzéséhez nyújt segítséget az Idegennyelvi Lektorátus angol és német nyelvű szaknyelvi órák kínálatával, valamint nyelvvizsgára felkészítő kurzusaival. Kis létszámú csoportokban, tudásszint szerinti bontásban folyik az oktatás. A két legkeresettebb nyelvből, angolból és németből, a Kar Nyelvvizsgacentrumában többféle államilag elismert nyelvvizsga közül választhatnak az érdeklődők.

A Karon letehető egynyelvű nemzetközi nyelvvizsgák, amelyek az államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány mellett nemzetközi nyelvvizsga-bizonyítványt is adnak: angol nyelvből a University of Cambridge ESOL nyelvvizsgái (évi 2-3 alkalommal) valamint a TELC (évi 6 alkalom) nyelvvizsgák közül, német nyelvből pedig szintén a TELC (évi 6 alkalom) vizsgái közül lehet választani.

Kétnyelvű államilag elismert BME nyelvvizsgát lehet tenni mindkét nyelvből, 4-5 vizsgaidőszakban évente, rendkívül kedvező áron.

Hallgatóink illetve műszaki szakemberek államilag elismert szaknyelvi vizsgán is próbára tehetik tudásukat nálunk. Zöld Út gazdálkodási menedzsment, mezőgazdasági és műszaki szaknyelvi vizsga, GDF Lexinfo informatikai szaknyelvi nyelvvizsga valamint BME műszaki és gazdasági szaknyelvi vizsga letételére van lehetőség.


Az Idegennyelvi Lektorátus szívesen áll minden érdeklődő, nyelvtanuló vagy nyelvvizsgázó rendelkezésére.

PTE MIK Műszaki Szaknyelvi Központ
7624 Pécs, Boszorkány u. 2. földszint B032.
Tel.: 72/503-614; 06 30 901 5702
e-mail: nyelvvizsgacentrum@mik.pte.hu

Az Ügyfélszolgálat nyitva tartása:
Hétfő - szerda: 12:00 - 17:00
Kedd - csütörtök - péntek: 8:00 - 11:30